top of page

Privacyverklaring

Algemeen

Bij nv. architectenatelier Vyvey & Partners is uw privacy onze prioriteit. Via deze pagina willen we u informeren over de gegevens die wij verzamelen en wat wij hiermee doen. De verzameling en verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacywetgeving AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) of beter gekend GDPR (General Data Protection Regulation).

De verantwoordelijke binnen het kantoor voor de verwerking van uw gegevens is Jolijn Mortier. Voor vragen hieromtrent, alsook betreffende deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Jolijn Mortier. Voor vragen dewelke een overdracht van documenten, of dossier gebonden informatie betreft, kunnen we u vragen u te identificeren zodoende we de informatie aan de juiste persoon verstrekken.

Het staat u vrij uw bewaarde gegevens in te kijken, laten wijzigen of verwijderen. Dit kan door contact op te nemen met bovengenoemde persoon via het algemeen telefoonnummer 058 222 150 of info@architectenatelier.eu.

Architectenatelier Vyvey & Partners behoudt zich het recht het beleid omtrent de privacy bij te sturen. Wijzigingen hieromtrent zullen via de website kenbaar gemaakt worden.

 

Uw gegevens?

Architectenatelier Vyvey & partners zal uw gegevens gebruiken voor de doeleinden waar u toestemming voor gegeven hebt, met name voor het uitvoeren van onze wettelijke opdrachten en in het kader van het algemeen belang. Wanneer we deze willen gebruiken voor andere doeleinden dan zal dit expliciet gevraagd worden aan u.

Bij een eerste contactname: Algemene gegevens die worden achtergelaten in het invulformulier op de website worden automatisch naar het algemeen e-mailadres info@architectenatelier.eu verstuurd. Uw bericht wordt door de administratief bediende doorgestuurd naar de zaakvoerders, die met u contact kunnen opnemen omtrent uw specifieke vraag.

Uw gegevens worden uitsluitend bewaard met als doel een contactname mogelijk te maken. Indien uw dossier geen verder verloop kent, worden uw gegevens verwijderd. Hetzelfde geldt voor een eerste contactname via andere kanalen.

Binnen een bouwdossier: De gegevens die u met ons deelt (bijv. naam en voornaam, e-mailadres, bedrijf, ondernemingsnummer, adres, rijksregisternummer, gezinssamenstelling, …), of de gegevens – noodzakelijk teneinde uw bouwdossier te vervolledigen- die worden verkregen via derden, worden uitsluitend bewaard in functie van het betreffend bouwdossier. Ook na de afronding van uw bouwproject worden deze gegevens bewaard met het oogmerk op een toekomstige samenwerking.
Alle gegevens omtrent uw bouwproject zelf worden minstens 10 jaar bewaard.

Wie?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt in het kader van uw bouwdossier door de dossierbeheerder, maar ook voor klantenbeheer, boekhouding & communicatie door de verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.   Voor specifieke diensten kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden (onderaannemers), leden van tijdelijke vereniging, maatschap,.... Tevens komt het voor dat wij verplicht worden uw gegevens over te maken aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij de opmaak van een omgevingsvergunning. 

 

Cookies

De website van nv. Architectenatelier Vyvey & Partners gebruikt cookies. Wanneer u de cookies accepteert wordt een klein bestandje meegestuurd naar uw toestel bij het openen van een pagina. Dit bestandje wordt opgeslagen op uw computer. Via uw browser kan u deze cookies uitschakelen, maar dan kan u mogelijk enkele functies van deze website niet gebruiken.

bottom of page